MOTORCONSULT


 

Rensing av brennolje


Bunkers kan inneholde ferskvann, sjøvann og andre forurensninger. Dette kan fjernes på forskjellige måter før brennoljen kommer til innsprøytningspumpene.


 • Settling
  • Vann, slam og større partikler kan fjernes fra oljen ved settling. Fjerning av slam og partikler reduserer partikkelinnhold i avgassene. Inhalering av partikler medfører økt kreftfare og ettersom partikler er bærere av uforbrente hydrokarboner (UHC), som også kan medføre utvikling av kreft, er det ekstra gunstig å redusere innholdet av slam og partikler i oljen.
 • Separering
  • Sjøvann som ikke er fjernet ved settling, kan skilles ut ved separering. Dette fjerner natrium og reduserer derved faren for høytemperatur korrosjon, som oppstår når vanadium og natrium inngår forbindelse og senker jernets smeltepunkt under forbrenning. Denne effekten er størst når forholdet mellom Vanadium og Natrium i brennoljen er 3 til 1.
  • Dersom man har to separatorer, utnyttes de mest effektivt ved at de seriekobles. Den første arrangeres som purifikator (skiller ut vann) og den andre som klarifikator (skiller ut bare faste stoffer). Purifikatorens egenvektsring må tilpasses oljens tetthet. Purifikatoren vil da fjerne vann og slam, mens klarifikatoren kan ta ut mindre partikler som har passert gjennom purifikatoren.
  • Moderne separatorer kan være konstruert slik at de opererer uten egenvektsring, men likevel skiller ut vann og slam når vannandelen ut fra separatoren overstiger en innstilt verdi.
 • Filtrering
  • Siste skanse som sikring mot at skadelige partikler kommer inn i motorens brennoljepumper eller dyser, er filtrering. Dersom autofilter er montert, strømmer oljen først gjennom dette og deretter gjennom et finfilter før den mater høytrykkspumpene.
  • Når trykkfallet over autofilteret overstiger en innstilt verdi, reverseres oljestrømmen i filteret og ledes en kort periode til en slamtank. Forurensninger som er avsatt i filteret, vil da følge med oljestrømmen og ned i slamtanken.
  • Vann-i-oljeemulsjoner kan strømme gjennom filtrene uten å påvirke eller bli påvirket mer av dem enn hva vanlige brennoljer blir.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version