MOTORCONSULT


 

Reduksjon av NOx


Myndighetenes pålegg om 23 kr. i avgift per kg NOx som slippes ut fra fremdriftsmotorer over 750 kW, reiser behov for tiltak som reduserer NOx-utslipp. Her er noen kjente metoder. VÅR SISTE INSTALLASJON REDUSERER NOx-UTSLIPPET MED 60%

 • Emulsjonsdrift
  • Reduserer NOx-utslippene med 20-30%.
  • Driftskostnadene (renter, avskrivning og kostnad for tilsetningsstoffet Hammerdown) er avhengig av reduksjonsprosent og motorstørrelse.
  • For ny eller nyoverhalt motor vil ikke brennstofforbruket endres, men en motor som har vært i drift og fått belegg på stempelfjærer m.m., blir rengjort mens den går. Brennstofforbruket vil da reduseres på samme måte som om man trakk stemplene og overhalte dem manuelt.
 • EGR
  • Resirkulering av eksos (kalt EGR etter den engelske betegnelsen Exhaust Gas Recirculation) kan redusere NOx-utslippet med over 40%.
  • Metoden øker dessverre sotmengden i eksosen.
 • Kombinasjon av emulsjonsdrift og EGR
  • Denne driftsformen kan redusere NOx-utslippet med 50-65% uten å øke sotmengden i eksosen.
  • Kostnad for tilsetningsstoff er som for emulsjonsdrift.
 • Ombygging av motor
  • Utskifting av komponenter rundt forbrenningsrommet kan redusere NOx-utslippet med 40% (avhengig av hva som skiftes).
  • Tiltaket kan koste 1.500.000-2.000.000 kr. pr. motor.
 • Endre tenningstidspunkt
  • Med 5 veivgrader senere tenning enn vanlig kan NOx-utslippet reduseres med omkring 25%.
  • Tiltaket krever ingen investeringer.
  • Med 5 veivgrader senere tenning enn vanlig, øker brennstofforbruket med ca. 5% og eksostemperaturen øker med ca. 30°C.
  • I ekstreme tilfelle, slik som en tidligere motorfabrikant har gjort i forbindelse med ombygging av motorer av eget fabrikat, begynner innsprøytningen så sent at tenningen kommer etter at stemplet har passert øvre dødpunkt. Dette øker utslippet av sot. Dessuten har det negativ innvirkning på motorens termiske virkningsgrad, slik at brennoljeforbruket øker.
  • Tiltaket kombineres gjerne med ombygging av motoren.
 • Direkteinnsprøytning av vann i forbrenningsrommet
  • NOx-utslippet kan reduseres opp mot 60%.
  • Tiltakets kostnad bestemmes av antall sylindre.
  • Det har vært prøvd på skip, men er nå forlatt ettersom driften ble problematisk.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version