MOTORCONSULT


 

MOTORCONSULT AS

Aktivitet

Motorconsult driver rådgivning angående emisjoner fra dieselmotorer, kjel- og fyringsanlegg, og deltar sammen med andre firma i oppgaver angående drift og vedlikehold av maskinerisystemer.

Motorconsult produserer og selger sitt emulsjonssystem (doseringsapparatur) for emulsjonsdrift av dieselmotorer, kjel- og fyringsanlegg.

Motorconsult importerer og distribuerer Hammerdown - et tilsetningsstoff for dieselolje som reduserer både skadelige avgassutslipp og brennstofforbruk, samtidig som det renser motorene innvendig og eliminerer problemene med sopp og bakterier (dieseldyr).

Ledelse

Daglig leder er Dr.ing. Magnus B. Småvik.

Småvik er utdannet maskinsjef (sertifisert for både damp og motor), sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTH innen feltet forbrenningsmotorer. Han har arbeidet ca. 20 år med forskning ved NTH (NTNU) og MARINTEK.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version