MOTORCONSULT


 

Modifisering av brennolje


Brennoljen kan modifiseres ved fysisk påvirkning eller ved tilsetting av stoffer som endrer dens egenskaper.


 • Homogenisering
  • Homogenisering av oljen knuser slam. Dette kan redusere tap av brennbart materiale med et par prosent, men øke faren for emulgering av sjøvann i oljen og derved tilførsel av Na under forbrenningen.
  • Utstyr for homogenisering kan brukes til fremstilling av emulsjon. Dersom man ikke kan sikre seg mot sjøvann i bunkersen, bør emulgering foregå etter separering, men da tapes muligheten til å knuse slam og redusere tap av brennbart materiale.
 • Emulgering
  • Emulgering av vann i oljen kan oppnås ved hjelp av emulgator. Dette fjerner fritt vann i oljetankene og eliminerer vekst av sopp og bakterier (dieseldyr).
  • Rust og korrosjon i tanker på grunn av fritt vann elimineres også. Faren for emulgering av sjøvann i oljen, og derved tilførsel av Na, øker. Dersom man ikke er sikker på at eventuelt vann i bunkers er ferskvann, bør emulgering foregå etter separering.
 • Additiver
  • Ved å tilsette stoffer i brennoljen, kan man påvirke effektivitet av forbehandling, tenningsevne, forbrenningshastighet og sammensetning av forbrenningsproduktene.
  • Når det gjelder forbehandling, er det stivnepunkt samt evne til å oppløse eller hindre dannelse av slam samt vekst av sopp og bakterier (dieseldyr) man gjerne vil påvirke.
  • Tenningsevne kan påvirkes ved tilsetning av cetanforbedrere, bl.a. bor, og forbrenningshastighet påvirkes med tungmetaller som jern, nikkel og mangan.
  • Sot i avgassene kan reduseres ved bruk av nikkel, mangan, barium og cerium slik at forbrenningen forbedres, og normalt vil dette redusere avleiringer i motoren. Tilsetning av tungmetaller øker imidlertid motorens partikkelutslipp.
  • Felles for slike additiver er at de forbedrer enkelte av brennoljenes egenskaper, men løser ikke alle brennoljeproblemene. Rene organiske tilsetningsstoffer uten innhold av tungmetaller har vist seg å kunne forbedre brennoljenes egenskaper, men gjennom andre mekanismer enn de som tradisjonelle additiver er basert på. De rene organiske tilsetningsstoffene hindrer vekst av sopp og bakterier. Videre bedrer de brennoljens tenningsevne og forbrenningshastighet samt løser og fjerner koks som allerede er dannet inne i motoren. Etter en initiell periode med behandling av brennoljen reduseres motorens partikkelutslipp. Hammerdown er et slikt tilsetningsstoff.
  • Hammerdown er ikke giftig, etsende eller farlig og inneholder ingen tungmetaller, alkoholer eller slike elementer som er spesielle for additiver.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version