MOTORCONSULT


 

Ladeluftfukting

Vanntilsetting i ladeluften reduserer utslipp av NOx.

Tilsetting av vann i ladeluften kan foregå i turboladerens luftinntak eller nærmere forbrenningsrommet, for eksempel slik det gjøres i HAM (Humid Air Motor). Her er det mulig å tilføre motoren mer vann enn brennolje og derved oppnå en betydelig reduksjon av NOx. Vannet fordamper og øker ladeluftens innhold av fuktighet. Bare en del av vannet som tilsettes ved denne metoden, får anledning til å avkjøle de flammene og gassene som bidrar mest til produksjon av NOx. Resten av vannet avkjøler gasser som ikke er så varme at de danner så mye NOx. Dette er både dårlig utnyttelse av tilført vannmengde og uønsket overføring av energi fra gassene til vanndampen.

En annen mulig ulempe med denne måten å tilsette vann på er at fuktighet kan utfelles på komponenter i forbrenningsrommet under ladeluftvekslingen. I 2-taktmotoren kan dette skje på ribbene mellom ladeluftportene og på sylinderveggen like over disse. I 4-taktmotoren vil eventuell utfelling skje på luftventilene og brennoljedysen.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version