MOTORCONSULT


 

Miljøvennlig og økonomisk drift av maskineri

Vet du og dine medarbeidere nok om miljøsiden ved drift av dieselmotorer? Gassdrift, emulsjonsdrift, vanninnsprøytning, redusert forinnsprøytningsvinkel, HAM, EGR, SCR. Hva innebærer begrepene? Hva betyr de for skadelige utslipp til luft? Hva betyr de for din økonomi? Kan noe av dette redusere driftsutgiftene for ditt maskineri?

Vårt kurs gir innføring i hvilke skadelige stoffer et skip slipper ut til atmosfæren, hvordan stoffene dannes, hvorfor myndigheter vil redusere utslippene og hvilke løsninger som foreligger. Og ikke minst: Hva er løsningenes relative kost/nytteverdi?

Kurset belyser praktiske metoder for reduksjon av skadelige utslipp til atmosfæren og sammenligner kostnader, betjeningskrav og plassbehov for forskjellige metoder. Det legges vekt på minimalisering av kostnadene med å redusere skadelige utslipp og pekes på muligheter for å komme ut med en total besparelse ved innføring av tiltak.

Kursinnhold

Brennolje, kvalitet og skader
  • Oljeanalyser og tolkning av disse, skader og problemer som kan oppstå på grunn av dårlig oljekvalitet, og hva som kan gjøres for å begrense skader og driftsproblemer.
Skadelige utslipp fra skip til luft
  • Dannelsesmekanismer for utslippskomponenter (CO2, NOx, HC, CO, C (sot), SO2, KFK, VOC, PM, H2O, O2), deres virkning på miljøet samt metoder for eliminering eller reduksjon av utslipp som er skadelige. De enkelte komponenters relative drivhuseffekt.
Måling og måleprinsipper
  • Gass: Måleprinsipper, måleinstrumenters virkemåte, anvendelighet og nøyaktighet. Målestandarder og vekting av måleresultater.
  • Røyk: Røyktyper, måleprinsipper, måleutstyr, virkemåte og anvendelighet.
  • Brennoljestrøm: Måleprinsipper, måleutstyr, virkemåte, anvendelighet og nøyaktighet.
Konkrete tiltak for reduksjon av skadelige utslipp
  • Forutsetninger ved reduksjon av skadelige utslipp.
  • Reduksjonsmuligheter: Endre konstruksjon, justere motorinnstillinger, påvirke prosess i motoren (miljørating, EGR, vanntilsetning inkludert HAM og emulsjonsdrift), påvirke brennoljekvalitet (valg av drivstofftype, forbehandling av brennolje) og etterbehandling av avgass (SCR).
Effektivitet av tiltak
  • Fordeler, ulemper og relative kostnader ved tiltak.
  • Bieffekter som renere motor, redusert termisk belastning, forlenget overhalingsintervall og reduserte vedlikeholdskostnader.
  • Kombinasjon av metoder.
Foreleser:
Dr.ing. Magnus B. Småvik

Ta kontakt for info og avtale.

E-mail: info@motorconsult.no


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version