MOTORCONSULT


 

Noen opplysninger om Hammerdown

Fordelene ved bruk av Hammerdown DFT 1500 mer enn oppveier kostnadene med tilsetting.
(DFT står for Diesel Fuel Treatment)


Hammerdown bedrer forbrenningen


 • Hammerdowns sammensetning gjør den til en komplett brennstofforbedrer. Den er ikke giftig eller etsende. Den inneholder ingen tungmetaller, alkoholer eller noen av de elementene som ofte finnes i additiver.
  Hammerdown er et organisk tilsetningsstoff - ikke et additiv med tungmetaller eller bor.
 • Når brennoljen tilsettes Hammerdown, blir trykksvingninger som oppstår under forbrenningsprosessen, redusert. Reduserte trykksvingninger gir mindre varmeoverføring til forbrenningsrommets komponenter, særlig topplokk og stempelkrone. Selv om det ikke oppstår detonerende forbrenning i ordinære dieselmotorer, er fordelen med redusering av trykksvingninger innlysende når man vet at de økte trykksvingningene som oppstår ved detonerende forbrenning i gassdiesel, kan føre til nedbrenning av stempelkronen i løpet av sekunder.
  Reduserte trykksvingninger betyr redusert varmeoverføring og derved redusert termisk belastning.
 • Ettersom forbrenningen blir renere, reduseres koksing av viktige komponenter i forbrenningsrommet. Koksbelegg løses under forbrenningsprosessen. Gummiering, slam og lakkering unngås. Innsprøytningsdyser, stempelringer og eksosventiler holder seg renere. Dette begrenser gasslekkasje forbi stempelringene (gjennomslag) slik at smøreoljen blir mindre forurenset.
  Vedlikeholdsintervaller kan forlenges.
 • Mindre sot i avgassene bidrar til at turboladerens turbindel holdes ren.
  Turboladerens virkningsgrad opprettholdes.
 • Med effektiv drift av turbolader og stempelringer som holder seg rene og arbeider som de skal, opprettholdes kompresjonstrykket. Dette har selvfølgelig positiv innvirkning på både tenning og forbrenning.
  Spesifikt brennoljeforbruk reduseres.

Hammerdown forhindrer dieseldyr i brennoljesystemet


 • Hammerdown fungerer også som en rimelig, men meget effektiv, kondensfjerner fordi den kan emulgere vann inn i oljen. Det er kjent kunnskap at sopp og bakterier ("dieseldyr") lever og utvikler seg i skiktet mellom det underliggende vann og den overliggende brennolje i bunkerstankene. De lever i vannet, men av dieseloljen. Hvis Hammerdown er tilsatt brennoljen, vil en av Hammerdowns komponenter, en emulgator, sørge for at eventuelt vann i brennoljen emulgeres inn i denne allerede mens den er i bunkerstankene. Derved blir det ikke noe fritt vann for dieseldyr å leve i.
  Dieseldyr kan ikke eksistere og utvikle seg i en tank hvor brennoljen er tilsatt Hammerdown.

Hammerdown og tilsetningsmengder i brennoljen


 • Tilsetningsforholdet er 1 del Hammerdown til 6500 deler dieselolje.
 • Hammerdown har ubegrenset lagringstid og skilles ikke ut av dieseloljen etter innblandingen.

Diesel Fuel Treatment (Hammerdown)

Kontakt oss for mer informasjon


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version