MOTORCONSULT


 

INFO 3

Emulsjonssystemet RedSys, som ble levert til M/F "Vikingen" tilhørende Tide (tidligere HSD), har nå vært i drift en tid.

Reduksjonen av NOx-utslipp ble målt til 27% kort tid etter installasjonen.

Emulsjonsdrift kan redusere NOx-avgiften som myndighetene har innført.

Fra og med 1.1.2007 må alle skip som har motorer med samlet fremdriftseffekt på minst 750 kW betale kr. 15,00 pr. kg NOx som slippes ut.

25-30% reduksjon av NOx-utslippet fra et skip med en motor på ca. 2.000 kW og 6.000 timer driftstid per år betyr 500-600.000 kroner i redusert årlig avgift.

Et nøkkelferdig emulsjonssystem koster ca. 350.000 kroner inkludert måling før og etter at systemet er tatt i bruk.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version