MOTORCONSULT


 

INFO 2

Motorconsult har levert sitt patenterte emulsjonssystem til M/F "Vikingen" og M/F "Hordaland" tilhørende HSD.

Hensikten med systemet er å redusere brennoljeforbruk (og derved CO2), utslipp av NOx og behov for vedlikehold. Reduksjon av brennoljeforbruk og NOx-utslipp forventes å bli tilnærmet likt det Sjøfartsdirtektoratet har målt for andre skip som har operert med vårt system de siste 2-3 år. Der har reduksjon av brennoljeforbruk vært 4-8% og reduksjon av NOx-utslipp 12-30%.

Brennoljeforbruksreduksjonen tilskrives hovedsakelig virkningen fra Hammerdown, mens reduksjonen av NOx-utslippet skyldes både Hammerdown og vannet i emulsjonen.

Det skal nå gjøres referansemålinger ombord i begge ovennevnte skip. Målingene vil omfatte generelle driftsdata, brennoljeforbruk, emisjoner og sylindertrykkforløp.


Sentralenheten i RedSys


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version