MOTORCONSULT


 

INFO 1

Siden 21. oktober 2002 har Motorconsult vært hovedforhandler i Nord-Europa av tilsetningsstoffet DFT#1500 "Hammerdown" Diesel Fuel Conditioner.

Hammerdown forbedrer oljens egenskaper. Eliminering av dieseldyr, forbedring av tenningsegenskaper, betydelig jevnere forbrenning, reduksjon av brennoljeforbruk og NOx-utslipp samt fjerning av sot og fast koks er stikkord.

Vurder rapporter fra forskning i U.S.A., Norge og Tyskland samt målinger ombord på skip i Norge.

Etter omfattende prøver gjennom mange år har U.S. Coast Guard godkjent Hammerdown for bruk siden juni 1998.

Utdrag av en rapport fra U.S. Coast Guard:

RESULTATER SÅ LANGT I TESTINGEN AV HAMMERDOWN VISER BESPARELSER I BRENNOLJEKOSTNADER, REDUKSJON I FORBRUK AV BRENNOLJEFILTRE OG TILKNYTTEDE MANNTIMER OG REDUKSJON I MANNTIMER BRUKT PÅ Å RENGJØRE SKUTESIDENE. INNTIL NÅ HAR IKKE FIREBOLT MERKET NOEN SKADELIGE VIRKNINGER FORBUNDET MED DETTE PRODUKTET OG ANBEFALER AT DEN PATRULJERENDE KYSTFLÅTE FÅR EN BRED INTRODUKSJON TIL DET.

For å oppnå godkjennelse fra Den amerikanske kystvakt, måtte DFT#1500 "Hammerdown" Diesel Fuel Conditioner oppfylle følgende krav:
  1. Fungere med godt resultat i en biosid effektivitetstest utført av en uavhengig testinstans.
  2. Ikke inneholde forbudte eller giftige stoffer som kan skape fare for helse eller sikkerhet hos personell.
  3. Ikke inneholde materialer, stoffer eller bestanddeler med tilbøyelighet til å skade utstyr.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version