MOTORCONSULT


 

Hammerdown og koksbelegg

Koksbelegg fjernes mens motoren går


Dysespiss (venstre) uten bruk av Hammerdown
og (høyre) etter 2 timer drift med Hammerdown i brennoljen


Et stempel med koksbelegg før rengjøring


Fjerning av koksbelegg ved vasking i såpevann


Stempel etter fjerning av koksbelegg


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version