MOTORCONSULT


 

Fordeler med emulsjonssystem

Vårt emulsjonssystem er basert på den fremstillingsmetoden av emulsjon som gir den rimeligste og enkleste konstruksjon av det totale emulsjonssystemet. Konseptets funksjon forutsetter at brennoljesystemet tilføres en emulgator samt vann i riktige mengder slik at emulsjonens vannkonsentrasjon blir tilpasset motorens belastning.

Uten forutgående emulsjonsfremstilling utenfor brennoljesystemet doserer emulsjonsriggen vann og emulgator inn i brennoljesystemets sirkulasjonskrets slik at det der dannes og vedlikeholdes vann-i-olje-emulsjon som anvendes som brennstoff.

Ved å fremstille emulsjon på denne måten i stedet for etter prinsippet med introduksjon av skjærkrefter, oppnås følgende:

  • Når emulsjonen dannes i selve brennoljesystemet, unngår man å lede brennoljen gjennom emulsjonsriggen. Derved blir emulsjonsriggens effektforbruk omkring 10% av hva det ville ha blitt om brennoljen hadde måttet pumpes gjennom riggen.
  • Emulsjonen fremstilles uten vesentlig temperaturstigning av fluidene som inngår i den. Innsprøytningspumpene tilfører oljen en betydelig varmemengde fordi den trykksatte olje som ikke går gjennom innsprøytningsdysene blir blandet med returoljen. Rørene i sirkulasjonskretsen fungerer som varmeveksler med tilstrekkelig kapasitet. I tungoljeanlegg kontrolleres temperaturen av en viskositetsregulator.
  • Vann kan tilføres hvor som helst i sirkulasjonskretsen eller i forpumpekretsen.
  • Emulgator kan tilføres brennoljen hvor som helst i brennoljesystemet
  • Ettersom emulgert vann til enhver tid er fullstendig innkapslet i brennoljen, kommer det aldri i kontakt med rørmaterialet eller innvendige flater i pumper og innsprøytningsdyser. Materialkorrosjon grunnet emulgert vann er derfor ikke mulig.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version