MOTORCONSULT


 

Fordeler med emulsjonsdrift

Når det er ønskelig å redusere termisk belastning, spesifikt brennoljeforbruk og dannelse/utslipp av CO, NOx og partikler (inkludert karbon/sot), kan emulsjonsdrift anvendes for alle dieselmotorer, dampkjeler og fyringsanlegg som opereres på flytende brennstoff. Den renere avgass fra dieselmotorene vil bidra til å opprettholde turboladerens virkningsgrad.

Termisk belastning

En forbrenningsmotors termiske belastning reduseres ved drift på vann-i-oljeemulsjon fordi vannets oppvarming, fordampning og overheting inne i forbrenningssonene krever energi, og den tas fra forbrenningsgassene som derved får redusert sin maksimaltemperatur, slik at varmeoverføringen til de komponentene som omgir forbrenningsrommet blir mindre.

Dannelse og utslipp

NOx skaper sur nedbør og bakkenært ozon. CO er giftig, og sot forurenser omgivelsene. Dessuten vil inhalering av sot redusere lungefunksjon og blodkvalitet i tillegg til at det øker faren for kreft fordi krystallinsk karbon kan være bærer av kreftfremkallende uforbrente hydrokarboner (UHC). Emulsjonsdrift bidrar til å redusere disse lite ønskelige tilstandene.

Årsaken er at vannets volumøkning inne i oljedråpene bedrer forstøvning og spredning av dem og fremmer derved deres kontakt med det tilgjengelige oksygenet i forbrenningskammeret. Forbrenningen blir mer effektiv, men maksimaltemperaturen blir lavere, slik at produksjonen av NOx blir mindre. Sotavleiringer i forbrenningsrommet hindres samtidig som utslipp av CO og sot reduseres. Avgassene blir altså renere, og det bidrar til at turboladerens turbindel holdes ren slik at dens virkningsgrad opprettholdes.

En enkel måte å oppnå små reduksjoner av NOx på er som kjent å redusere forinnsprøytningsvinkelen. Dessverre fører dette ofte til økning av både røykutslipp og spesifikt brennstofforbruk. Men hvis tiltaket kombineres med emulsjonsdrift, kan man allikevel redusere forinnsprøytningsvinkelen og få en betydelig reduksjon av NOx uten at røykutslippet øker. Redusert forinnsprøytningsvinkel kombinert med emulsjonsdrift er et billig og effektivt tiltak for å redusere NOx-utslipp.

Ved emulsjonsdrift utnyttes alt vannet til å redusere maksimal temperaturen på forbrenningsgassene, og det er økonomisk med tanke på vannforbruket.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version