MOTORCONSULT


 

Direkteinnsprøytning

Med direkteinnsprøytning av vann behøver ikke den tilførte vannmengde å være direkte knyttet til luft- eller brennoljetilførsel.

Direkteinnsprøytning krever ekstra pumpe og injektor for hver sylinder. Dette representerer en investering som er proporsjonal med antall sylindre i motoren, og er i en viss grad avhengig av motoreffekten. Denne tekniske løsningen gjør det mulig å tilføre motoren mer vann enn brennolje. Metoden reduserer maksimal forbrenningstemperatur, men gir ingen mikroeksplosjoner av brennoljen fordi at vannet ikke er inne i oljedråpene.

Ettersom brennolje og luft ikke blandes fullstendig i dieselmotorens forbrenningsrom, må det som kjent tilføres betydelig mer luft enn det som er teoretisk nødvendig for å kunne brenne all tilført olje. En del av det innsprøytede vannet avkjøler noe av denne overskuddsluften i stedet for å nyttiggjøres direkte til avkjøling av forbrenningsgassene.

Dersom noe av det innsprøytede vannet kommer i kontakt med sylinderveggene før det er fordampet, vil det kunne vaske vekk sylindersmøringen, slik at det oppstår korrosjon og øket slitasje i sylinderforingen. Det var det som skjedde i gamle dager og som gjorde at man sluttet med vanninnsprøytning da den vribare spissen ble introdusert på innsprøytnigsventilen.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version