MOTORCONSULT


 

Besparelser

Bruk av Hammerdown som brennoljeforbedrer sparer mye mer penger enn det brennoljebehandlingen koster.


Les utdrag av hva internasjonale laboratorier og Sjøfartsdirektoratet har rapportert.
  • Utdrag  fra rapporter om betydelig reduksjon av skadelige utslipp.
Se også hvorfor U.S. Coast Guard bruker Hammerdown.
  • Utdrag fra U.S. Coast Guard rapporter  (på engelsk) om nedgang i filterforbruk og tilknyttede arbeidstimer for filterskifting, reduksjon av svartrøyk, og en signifikant bedret brennstofføkonomi.

    U.S. COAST GUARD GODKJENTE HAMMERDOWN FOR BRUK JUNI 1998.

Ta kontakt for mer informasjon.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version