MOTORCONSULT


 

Aktiviteter

Motorconsult driver kursvirksomhet med følgende innhold:

  • Brennoljeanalyser og brennoljekvalitet.
  • Begrensning av driftsproblemer og skadelige utslipp fra skip til luft.
  • Måleprinsipper og måling av avgasskomponenter og brennoljestrøm.
  • Konkrete tiltak for reduksjon av skadelige utslipp til luft.
  • Kombinasjon av tiltak for samtidig reduksjon av skadelige avgassutslipp og brennoljeforbruk samt forlengelse av overhalingsintervall.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version