MOTORCONSULT


 
Hammerdown, dieseldyr, dieselolje, dieselmotor, brennolje, emulsjon, røyk, sot, koks, koksing

VELKOMMEN TIL MOTORCONSULT

Motorconsult er et norsk firma med kontorer i Trondheim

Stikkordene øverst på siden er forbundet med utstyr vi produserer og produkter vi distribuerer og som

 • reduserer skadelige avgassutslipp til atmosfæren
  (20-30% reduksjon av NOx ved emulsjonsdrift)
  (55-70% reduksjon av NOx ved kombinasjon av emulsjonsdrift, EGR og ladeluftfukting)
 • reduserer spesifikt brennoljeforbruk
  (4-5% reduksjon målt av Sjøfartsdirektoratet, men ingenting for nye eller nyoverhalte motorer)
 • reduserer termisk belastning av motorkomponenter
 • forlenger overhalingsintervaller
 • eliminerer problemer med sopp og bakterier (dieseldyr) i brennoljen

Motorconsult er distributør av brennoljeforbedreren Hammerdown som produseres av LvPetro, Florida, USA.

Les om Hammerdown og se hvordan dette produktet sparer langt mer penger enn behandlingen av brennoljen koster.

Emulsjonssystem

Den sentrale enhet, noe tilleggsutstyr og dieselmotorens brennoljesystem danner i fellesskap vårt emulsjonssystem (RedSys) som produserer vann-i-oljeemulsjon ved å benytte Hammerdowns evne til å emulgere vann i olje. Ut over de positive virkninger som fås fra Hammerdown, sørger RedSys for ytterligere reduksjoner av skadelige utslipp fra motoren. RedSys har redusert NOx så mye som 31% med forhold mellom vann og olje lik 1:7.
Les våre sider om Emulsjonsdrift som starter med Generelle fordeler, og se hvordan skipet kan spare penger ved redusert NOx-avgift og samtidig redusere forurensning av miljøet.

Ta kontakt for pris og mer informasjon.


© 2018- MOTORCONSULT AS
info@motorconsult.no
English version